PRIZREN – Grad koji je smešten u Prizrenskoj kotlini, sedište je istoimene kotline i okruga. Nalazi se u podnožiju Šar-planine, blizu albanske i makedonske granice. Kroz prizren protiče Prizrenska Bistrica, koja deli grad na dva dela.

Grad je počeo da se razvija između VI i IX veka, a danas predstavlja pravi grad-muzej, u koje se mogu videte različiti kulturno-istorijski spomenici.

 

MESTO PUTOVANJA Prizren, Kosovo
VREME POLASKA Polazak iz Novog Pazara u ranim jutarnjim satima oko 05:00h
VREME POVRATKA Dolazak u mesto polaska u kasnim večernjim satima.
PUTNO-ZDRAVSTVENO OSIGURANJE Preporuka agencije je da putnik poseduje zdravstveno osiguranje.
UKLJUČENO U CENU
Kompletna organizacija izleta uz pratioca putovanja
Prevoz modernim turističkim autobusima na navedenim relacijama
Obilazak Prizrena u pratnji vodiča-pešačka tura
NIJE UKLJUČENO U CENU
Individualni troškovi putnika
Fakultativne izlete i programe

POLASCI IZ DRUGIH MESTA:

-Postoji mogućnost polaska iz drugih mesta za ovaj program putovanja. Za više detalja kontaktirati agenciju.

 

NAČINI PLAĆANJA:

-Plaćanje izleta se vrši u celosti prilikom rezervacije.

 

OSTALE NAPOMENE:

-Svaki putnik je u obavezi da se informiše o Opštim uslovima putovanja TA New Dream Travel doo.

-Svaki putnik je u obavezi da se informiše o režimu ulaska u zemlju u koji putuje prema ličnim dokumentima koje poseduje (odnosi se na državljane drugih zemalja).

-Za putovanje je obavezna važeća lićna karta za odrasle, a za decu izvod iz MKR.

 

PASOŠI I LIČNA DOKUMENTA PUTNIKA ZA PUTOVANJE TREBAJU IMATI ROK VAŽENJA NAJMANJE 90 DANA (3 MESECA) OD DANA POVRATKA SA PUTOVANJA!!!

 

Ovaj program je rađen na bazi minimum 50 plativih putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika, agencija ima pravo otkaza aranžmana u zakonskom roku, najkasnije 5 dana pre polaska na ugovoreno putovanje. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja TA New Dream Travel DOO, Licenca kategorije A broj 28/2022 izdata od strane nadležnog Ministarstva 16.03.2022. godine.

 

Preuzmite program putovanja u PDF formatu klikom na ikonicu ispod

Preuzmi program putovanja u PDF formatu

1

1.dan NOVI PAZAR-PRIZREN-NOVI PAZAR 08.10.2022. godine

Polazak iz Novog Pazara u ranim jutarnjim časovima (oko 05:00h) sa dogovorenog mesta. Tačno mesto i vreme polaska putnici dobijaju putem SMS poruke dva dana pre polaska. Vožnja prema Prizrenu sa usputnim pauzama po potrebi grupe i radi administrativnih formalnosti. Nakon dolaska u Prizren, obilazak grada u pratnji vodiča-pešačka tura: Sinan pašina džamija, Crkva Svetog Spasa, Tvrđava sa koje se pruža pogled na ceo grad, Kameni most, Tursko kupatilo-hamam, Mehmed-pašina džamija. Nakon obilaska grada sledi slobodno vreme za individualne aktivnosti do 16:00h. Nakon toga odlazak u šoping centar Abi čaršija i vreme predviđeno za šoping. U 18.00h sledi polazak za Novi Pazar. Dolazak u Novi Pazar u večernjim satima.