OHRIDSKO JEZERO – Dobilo je naziv po samom gradu Ohridu. Nalazi se između Makedonije i Albanije. Zauzima površinu od 358,2 km². Najveća širina iznosi 14,8 km, dok je najveća dužina jezera 30,8 km. Na istoku se nalazi planina Galičica (2255m), a na zapadu Mokra Planina i Jablanica. Jezero se nalazi na nadmorskoj visini od 695 metara. Slivu jezera pripada 40 reka, od kojih 23 na albanskoj strain i 17 na makedonskoj teritoriji.

OHRID – Spada među najstarije gradove u Makedoniji koji vodi poreklo iz perioda pre dolaska Slovena. U III vreku pre nove ere na mestu današnjeg Ohrida nalazilo se naselje Lihnid. U II veku p.n.e. grad je bio pod rimskom upravom i prerastao u značajno naselje na via Egnacija. Kasnije kao bogat i utvrđen grad potpada pod vizantijsku upravu, a nakon toga pojavom Klimenta i Nauma, grad postaje kulturno sedište. Dolaskom cara Samuila, pravi se tvrđava, grad čuva svoj stari deo i počinje da dobija obrise današnjeg grada Ohrida.

 

MESTO PUTOVANJA Ohrid, Severna Makedonija
VREME POLASKA Polazak iz Novog Pazara u noćnim satima oko 03:00h
VREME POVRATKA Dolazak u mesto polaska kasnim noćnim ili ranim jutarnjim satima.
PUTNO-ZDRAVSTVENO OSIGURANJE Putnik je obavezan da poseduje putno-zdravstveno osiguranje.
UKLJUČENO U CENU
Kompletna organizacija izleta uz pratioca putovanja
Prevoz modernim turističkim autobusima na navedenim relacijama
Obilazak Ohrida u pratnji stručnog lokalnog vodiča
Smeštaj u hotelu 3* u Ohridu, na bazi 2 noćenja sa doručkom (švedski sto)
Smeštaj u sobama može biti 1/2, 1/3, 1/4, 1/5
NIJE UKLJUČENO U CENU
Individualni troškovi putnika
Fakultativne izlete i programe
Putno zdravstveno osiguranje- 5€, obavezno

 

                   Termin putovanja      

 

Hotel Cena
09.-11.06.2023. HOTEL 3* 89 EVRA

 

Cene fakultativnih izleta:

-Krstarenje Ohridskim jezerom u pratnji stručnog lokalnog vodiča

-Makedonsko veče

-Muzej na vodi

 

Napomena u vezi fakultativnih izleta:

Fakultativni izleti se realizuju u saradnji sa stranim ino-partnerom, i nisu uračunati u cenu programa, dodatno se plaćaju, na samoj destinaciji, ili vodiču u toku samog puta. Minimum za realizaciju fakultativnih programa je 35 plativih putnika.

 

Smeštaj:

Smeštaj je u Ohridu u hotelu Čingo, ili nekom trećem hotelu iste ili slične kategorije. Usluga u hotelu je noćenje sa doručkom, na bazi švedskog stola.

 

Svaki putnik je u obavezi da se informiše o Opštim uslovima putovanja Organizatora putovanja.

Svaki putnik je u obavezi da se informiše o režimu ulaska u zemlju u koji putuje prema ličnim dokumentima koje poseduje (odnosi se na državljane drugih zemalja).

 

NAPOMENA: DRŽAVLJANI REPUBLIKE SRBIJE KOJI PUTUJU NA PUTOVANJE SPRING BREAK-OHRID, MOGU PUTOVATI ISKLJUČIVO UZ LIČNU KARTU. PUTOVANJE NIJE MOGUĆE SA PASOŠEM. OSOBE KOJE SU MALOLETNE I NEMAJU LIČNU KARTU, TREBAJU IMATI OVEREN IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH SA SLIKOM, KAO I PASOŠ (ZA ULAZAK U MAKEDONIJU).

 

Ovaj program je rađen na bazi minimum 45 plativih putnika

 

PASOŠI I LIČNA DOKUMENTA PUTNIKA ZA PUTOVANJE TREBAJU IMATI ROK VAŽENJA NAJMANJE 90 DANA (3 MESECA) OD DANA POVRATKA SA PUTOVANJA!!!

Ovaj program je rađen na bazi minimum 50 plativih putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika, agencija ima pravo otkaza aranžmana u zakonskom roku, najkasnije 5 dana pre polaska na ugovoreno putovanje. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja TA New Dream Travel DOO, Licenca kategorije A broj 28/2022 izdata od strane nadležnog Ministarstva 16.03.2022. godine.

 

 

Preuzmite program putovanja u PDF formatu klikom na ikonicu ispod

Preuzmi program putovanja u PDF formatu

Additional information

Trajanje3 Dana, 2 noćenja
1

1.dan NOVI PAZAR-OHRID

Polazak iz Novog Pazara u noćnim satima oko 03:00h, sa dogovorenog mesta. Nastavak putovanja preko Kosova i Makedonije do Ohrida. Dolazak u Ohrid u ranim jutarnjim satima, oko 09:00h. Nakon dolaska sledi obilazak grada u pratnji stručnog lokalnog vodiča: Trg, stari deo grada, Arheološki muzej, manufaktura papira, crkva Sv. Sofije iz XI veka, crkva Sv. Perivlepte, Rimski teatar, bazilika… Nakon obilaska grada sledi odlazak u hotel, smeštaj u hotel i slobodne voreme za odmor od putovanja. U večernjim satima mogućnost zajedničkog odlaska u neki od lokalnih klubova ili restorana. Noćenje.

2

2.dan OHRID-KRSTARENJE OHRIDSKIM JEZEROM

Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti, ili fakultativni odlazak na Krstarnje Ohridskim jezerom. Krstarenje jezerom uz lokalnog vodiča i razgledanje grada sa jezera do Svetog Nauma. Nakon dolaska na Sv. Naum, obilazak manastira, oid obilazak izvora Crnog Drima. Poslepodne povratak u Ohrid. Slobodno vreme za individualne aktivnosti, šetnju, šoping u staroj čaršiji i autentičnim dućanima starog grada. Naveče fakultativni odlazak na Makedonsko veče. Svečana večera uz muziku i piće. Druženje do kasnih sati. Noćenje.

3

3.dan OHRID-SKOPLJE-NOVI PAZAR

Doručak. Nakon doručka sledi odjava i pakovanje stvari u bus. Slobodno vreme do polaska, ili fakultativni odlazak u  obilazak lokaliteta “Muzej na vodi”. U 14:00h sledi nastavak puta prema Skoplju. Dolazak u Skoplje I slobodno vreme za individualni obilazak Skoplja. U 20:00 nastavak puta prema Novom Pazaru. Dolazak u Novi Pazar u kasnim večernjim satima.