OHRIDSKO JEZERO – Dobilo je naziv po samom gradu Ohridu. Nalazi se između Makedonije i Albanije. Zauzima površinu od 358,2 km². Najveća širina iznosi 14,8 km, dok je najveća dužina jezera 30,8 km. Na istoku se nalazi planina Galičica (2255m), a na zapadu Mokra Planina i Jablanica. Jezero se nalazi na nadmorskoj visini od 695 metara. Slivu jezera pripada 40 reka, od kojih 23 na albanskoj strain i 17 na makedonskoj teritoriji.

OHRID – Spada među najstarije gradove u Makedoniji koji vodi poreklo iz perioda pre dolaska Slovena. U III vreku pre nove ere na mestu današnjeg Ohrida nalazilo se naselje Lihnid. U II veku p.n.e. grad je bio pod rimskom upravom i prerastao u značajno naselje na via Egnacija. Kasnije kao bogat i utvrđen grad potpada pod vizantijsku upravu, a nakon toga pojavom Klimenta i Nauma, grad postaje kulturno sedište. Dolaskom cara Samuila, pravi se tvrđava, grad čuva svoj stari deo i počinje da dobija obrise današnjeg grada Ohrida.

 

MESTO PUTOVANJA Ohrid, Severna Makedonija
VREME POLASKA Polazak iz Novog Pazara/Beograda u noćnim satima oko 03:00h
VREME POVRATKA Dolazak u mesto polaska kasnim noćnim ili ranim jutarnjim satima.
PUTNO-ZDRAVSTVENO OSIGURANJE Putnik je obavezan da poseduje putno-zdravstveno osiguranje.
UKLJUČENO U CENU
Kompletna organizacija izleta uz pratioca putovanja
Prevoz modernim turističkim autobusima na navedenim relacijama
Obilazak Ohrida u pratnji stručnog lokalnog vodiča
Smeštaj u hotelu 4* u Ohridu, na bazi 2 noćenja sa doručkom (švedski sto)
Smeštaj u sobama može biti 1/2, 1/3, 1/4, 1/5
NIJE UKLJUČENO U CENU
Individualni troškovi putnika
Fakultativne izlete i programe
Putno zdravstveno osiguranje- 5€, obavezno

 

 

 

Termin Hotel Cena
27.04-29.04.2024. godine Hotel Sileks 4* 99 evra
29.04-01.05.2024. godine Hotel Sileks 4* 99 evra
01.05-03.05.2024.godine Hotel Sileks 4* 99 evra
03.05-05.05.2024.godine Hotel Sileks 4* 99 evra

 

POPUSTI I DOPLATE:

-Deca 0-2 godine gratis,

-Deca 2-6 godina 59 evra,

-Deca 6-12 godina 79 evra,

-Doplata za jednokrevetnu sobu 45 evra,

-Doplata za dodatno sedište u autobusu 45 evra,

 

CENE FAKULTATIVNIH IZETA:

-Krstarenje Ohridskim jezerom 15€/deca ispod 12 godina 10€,

-Makedonsko veče 15€/deca ispod 12 godina 10€,

-Muzej na vodi 5-10€,

 

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA: Fakultativni izleti i programi nisu sastavni deo programa putovanja i organizuju se u saradnji sa inostranim partnerom. Iz tih razloga organizator putovanja ne garantuje za kvalitet pruženih usluga na fakultativnim izletima i programima. Minimum za realizaciju fakultativnih programa je 35 plativih putnika po izletu. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika, izlete je moguće realizovati u saradnji sa drugim agencijama ili grupama, a čiju realziaciju putnici nisu obavezni da prihvate.

 

SMEŠTAJ: Smeštaj je u hotelu Sileks 4*, koji se nalazi u Ohridu, udaljen oko 6 km od centra Ohrida na samoj obali jezera. Više detalja o samom hotelu možete naći na linku: https://www.hotelsileks.mk/en

 

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

Plaćanje navedenog aranžmana može biti na jedan od sledećih načina:

  1. Gotovinski u celosti prilikom rezervacije,

2.Prilikom rezervacije 30%, ostatak najkasnije 10 dana pre polaska,

3.Prilikom rezervacije 30%, ostatak na odloženo plaćanje čekovima građana, najkasnije do 20.09.2024.godine.

 

OSTALE NAPOMENE:

-Cena aranžmana je izražena u evrima, a aranžman je plativ u dinarima po srednjem kursu NBS na dan uplate.

-Svaki putnik je u obavezi da se informiše o Opštim uslovima organizatora putovanja.

-Svaki putnik je u obavezi da se informiše o režimu ulaska u zemlju u koji putuje prema ličnim dokumentima koje poseduje (odnosi se na državljane drugih zemalja).

-Po hotelskim pravilima, u smeštajne objekte se ulazi prvog dana nakon 14:00h. Napuštanje smeštajnog objekta poslednjeg dana boravka je najkasnije do 10:00h.

-Svi putnici su obavezni da prilikom rezervacije osim ličnih podataka dostave agenciji i tačan broj mobilnog telefona, kao i e-mail adresu, kako bi mogli dobiti precizne informacije u vezi sa aranžmanom koji su uplatili, detalje polaska i slično.

-Kod autobuskih tura, Organizator putovanja organizuje i pravi pauze na svakih 3 do 4 sata vožnje, a u skladu sa datom situacijom. Pauze se organizuju na usputnim stajalištima, benzinskim pumpama ili restoranima, u zavisnosti od situacije.

-Dužine pauza na fakultativnim izletima zavise od objektivnih okolnosti na lokalitetima, kao i same organizacije izleta i dalje organizacije celokupnog putovanja.

-Organizator putovanja zadržava pravo izmene ili korekcije programa putovanja ukoliko zbog objektivnih okolnosti ne bude mogućnosti da se određeni delovi programa realizuju (saobraćajne gužve, neplanirana zadržavanja na graničnim prelazima, zatvaranje lokaliteta koji je predviđen za obilazak i slično).

-Program i uslovi putovanja dati u ovom dokumentu, jedino su validni za putnika. Organizator putovanja ne snosi odgovornost za eventualne drugačije informacije koje je putnik dobio od trećih lica, i kao takve će biti odbačene kao neosnovane.

Ovaj program je rađen na bazi minimum 50 plativih putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika, agencija ima pravo otkaza aranžmana u zakonskom roku, najkasnije 5 dana pre polaska na ugovoreno putovanje.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja New Dream Travel DOO, Licenca kategorije A, broj 28/2022 izdata od strane nadležnog Ministarstva 16.03.2022. godine.

 

 

Preuzmite program putovanja u PDF formatu klikom na ikonicu ispod

Preuzmi program putovanja u PDF formatu

Additional information

Trajanje3 Dana, 2 noćenja
1

1.dan SRBIJA-OHRID

Polazak iz Beograda/Novog Pazara posle ponoći sa dogovorenog mesta. Tačno mesto i vreme polaska putnici dobijaju putem SMS poruke dan pre polaska. Vožnja prema Ohridu sa usputnim pauzama po potrebi grupe I radi administrativnih i graničnih formalnosti. Dolazak u Ohrid u jutarnjim satima, oko 09:00h, nakon čega sledi obilazak grada u pratnji stručnog vodiča: Trg, stari deo grada, Arheološki muzej, manufaktura papira, crkva Sv. Sofije, crkva Sv. Perivlepte, Rimski amfiteatar, bazilika. Nakon obilaska grada sledi slobodno vreme u centru grada za jutarnju kafu i individualne aktivnosti. Nastavak puta prema hotelu. Smeštaj u hotel. Slobodno posle podne za odmor od putovanja i individualne aktivnosti. Noćenje.

2

2.dan OHRID

Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili polazak na fakulativni izlet Krstarenje Ohridskim jezerom. Krstarenje jezerom od Ohrida do Sv. Nauma u pratnji lokalnog vodiča. Obilazak manastira Sv. Naum i slobodno vreme za uživanje na izvorima Crnog Drima. Posle podne povratak u Ohrid. Slobodno veče ili fakultativni odlazak na Makedonsko veče. Makedonsko veče predstavlja zabavu uz lokalnu tradicionalnu muziku uz jelo i piće. Noćenje.

3

3.dan OHRID-SKOPLJE-SRBIJA

Doručak. Nakon doručka sledi odjava iz hotela i pakovanje stvari u autobus. Polazak na fakultativni izlet Muzej na vodi. Muzej na vodi je arheološki kompleks koji na drvenoj platformi predstavlja rekonstruisanu praistorijsku naseobinu koja se nalazila na tom mestu. U dogovoreno vreme nastavak puta prema Skoplju. Nakon dolaska u Skoplje sledi obilazak grada u pratnji stručnog vodiča-pešačka tura. Nakon obilaska grada sledi slobodno vreme u centru grada za individualne aktivnosti (2 sata). Nakon posete Skoplju nastavak puta prema mestu polaska. Dolazak u mesto polaska u kasnim večernjim satima.