Za sve one koji planiraju da na krenu na putovanje bezbrižno i da uživaju u odmoru, DreamTravel nudi polisu osiguranja koja pored putnog zdravstvenog osiguranja ima dodatak za Covid 19.

Zahvaljujući odličnoj ponudi osiguravajuće kuće Globos, pođite na put rasterećeni.

Šta predstavlja putno zdravstevno osiguranje?

Kupovinom polise možete se opredeliti za osiguravajuću sumu kojom će biti pokriveni troškovi u slučaju nezgode. Polisom su pokriveni troškovi lečenja i lekova prepisanih od strane zvaničnog lekara u inostranstvu.

Međutim, imajte na umu da polisa ne pokriva troškove lečenja akutne zubobolje, nekomplikovanih alergija, kao i komplikacije usled izlaganja sunčevim zracima.

Šta Covid 19 dodatak pokriva?

Značaj osiguranja ne treba zanemarivati, pogotovo u doba pandemije. Ne dozvolite da vas virus pokoleba i da zbog toga odustanete od odlaska na odmor.

Na svim teritorijama osim SAD–a, Kanade i Japana polisa osiguranja nadoknađuje troškove nastale pružanjem neophodne medicinske pomoći i prevoza u slučaju bolesti Covid 19.

Maksimalni iznos pokrića po jednom licu i jednom putovanju je 5000 evra.

Polisa ne pokriva troškove u slučaju karantina i preventivnog testiranja na Covid 19. Takođe, ne pokriva ni troškove lečenja koji padaju na teret zdravstvenog sistema zemlje u kojoj osiguranik boravi.

Osiguranje vas štiti od raznih neprijatnosti sa kojima se možete susresti tokom odmora. Putujte bezbedno svetom uz DreamTravel i Globos osiguranje. Da uplatite Covid putno osiguranje, posetite DreamTravel poslovnicu.