Australija
Državljanima Republike Srbije potrebna je viza za ulazak u Australiju.
Sve informacije o vrsti, tipu i uslovima za pojedine kategorije viza se mogu naći na: https://covid19.homeaffairs.gov.au/i-want-apply-visa

Zahtev za vizu se može podneti elektronskim putem, registrovanjem na linku „ImmiAccount“ – www.homeaffairs.gov.au/trav/visa/immi.

Režim ulaska u uslovim Pandemije COVID-19

Državljani Srbije ne mogu da uđu niti tranzitiraju u Australiju.
Tranzit državljana Srbije je dozvoljen uz posedovanje tranzitne vize (ukoliko je vreme provedeno u tranzitu do 72 sata).
Svi putnici treba da popune Australia Travel Declaration (https://covid19.homeaffairs.gov.au/australia-travel-declaration) najmanje 72 sata pre polaska.


Argentina

Srpskim državljanima, nosiocima običnih pasoša, nije potrebna viza za turističku posetu i boravak u Argentini do 90 dana.

Režim ulaska u uslovim Pandemije COVID-19

Državljani Republike Srbije mogu ući u Argentinu. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, kao i sertifikat o izvršenoj punoj vakcinaciji (važeći najmanje 14 dana). Takođe,  potreban je dokaz o zdravstvenom osiguranju, koje pokriva i bolničke troškove vezano za lečenje od SARS-CoV-2.


Austrija

Državljanima Republike Srbije viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci.

Režim ulaska u uslovim Pandemije COVID-19

Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Austriju ukoliko prilože dokaz o potpunoj vakcinaciji protiv Covid-19 (na nemačkom ili engleskom jeziku) nekom od sledećih vakcina: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sinopharm, Sinovac, Covaxin, Covovax ili Novavax ili lekarsko uverenje o preležanoj bolesti, izdato od strane nadležnog organa (na nemačkom ili engleskom jeziku) da je lice u poslednjih 180 dana preležalo Covid-19. Pored toga neophodno je priložiti i negativan PCR test ne stariji od 72 sata (na nemačkom ili engleskom jeziku) – tzv. 2G+ pravilo.


Etiopija

Državljanima Republike Srbije potrebna je viza za ulazak u Etiopiju.
Viza se pribavlja u Ambasadi Etiopije u Rimu ili preko veb-sajta etiopske vlade https://www.evisa.gov.et/ u jednostavnijem i jeftinijem postupku.
Za ulazak u Etiopiju neophodno je posedovanje potvrde o vakcinaciji protiv žute groznice („žuti karton“) i protiv kolere ako se dolazi iz područja zahvaćenog epidemijom.

Režim ulaska u uslovim Pandemije COVID-19

Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Etiopiju uz obavezno posedovanje digitalnog sertifikata kojim se dokazuje da je putnik negativan na Covid 19. Potrebno je da se na sajtu trustedtravel.panabios.org kreira nalog i detaljno sledi uputstvo (http://www.addisababa.mfa.gov.rs/odrzavanje/uploads/Travel_Guide_Simplified.pdf) u vezi sa dobijanjem digitalnog sertifikata.
Posedovanje digitalnog sertifikata je obavezno za sve putnike koje ulaze, tranzitiraju i napuštaju Etiopiju.
Detaljnije informacije možete pronaći na internet stranici Ambasade R. Srbije u Adis Abebi http://addisababa.mfa.gov.rs/cir/newstext.php?subaction=showfull&id=1623312354&ucat=106&template=HeadlinesCir&#disqus_thread .


Filipini

Državljanima Republike Srbije potrebna je viza za ulazak na Filipine.

Za više informacija potrebno je obratiti se Ambasadi Filipina u Beogradu, ili detaljnije informacije o potrebnoj dokumentaciji možete pogledati na sajtu http://philippineconsulate.rs/vize/

Režim ulaska u uslovim Pandemije COVID-19

Državljani Srbije ne mogu da uđu niti tranzitiraju na Filipine.


Grčka

Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci.

Režim ulaska u uslovim Pandemije COVID-19

Državljani Srbije mogu da uđu u Grčku, avionom ili preko nekog od otvorenih drumskih prelaza. Za ulazak turista otvoreni su 24 časa sledeći drumski granični prelazi:
– sa Bugarskom:  Promahonas, Ormenio, Nimfea i Eksohi;
– sa S. Makedonijom: Evzoni, Niki i Dojrani;
– sa Albanijom: Kristalopigi, Kakavia,  Mavromati;
– sa Turskom: Kastanjez i Kipi.
Svi putnici koji dolaze u Grčku, moraju prethodno popuniti elektronski obrazac prijave – Passenger Location Form, preko sajta https://travel.gov.gr/ (najmanje 24 časa pre ulaska u Grčku) i pri ulasku prezentovati dobijeni kod.


Dominikanska Republika

Državljanima Republike Srbije viza nije potrebna za boravak do 60 dana, u okviru perioda od 6 meseci.

Potreban je važeći pasoš i turistička propusnica – „Tarjeta de Turista“ (za turistički boravak do 30 dana), koja se pribavlja na šalterima pre pasoške kontrole.

Režim ulaska u uslovim Pandemije COVID-19

Državljani R. Srbije mogu da uđu u Dominikansku Republiku. Neophodan je negativan test.


Indija

Državljanima R. Srbije koji putuju u Indiju potrebna je viza, koja se pribavlja u Ambasadi Indije u Beogradu. Od 2016. godine državljani R. Srbije mogu da apliciraju za elektronsku turističku vizu, koja se pribavlja onlajn, odnosno formular za vizu i propratna dokumenta se podnose onlajn. Sve informacije o vizama su dostupne na internet prezentaciji Ambasade http://www.eoibelgrade.gov.in/  odeljak Consular Services.

Režim ulaska u uslovim Pandemije COVID-19

Državljani Republike Srbije ne mogu da uđu u zemlju s obzirom da je Indija obustavila izdavanje viza svim stranim državljanima.


Iran

Državljanima R. Srbije koji putuju u Iran potrebna je viza. Sve informacije o vizama, putnici mogu dobiti na sajtu Ambasade Irana https://serbia.mfa.gov.ir/en .Trenutno je obustavljeno izdavanje turističkih viza.

Režim ulaska u uslovim Pandemije COVID-19

Državljani Republike Srbije koji ulaze u IR Iran moraju imati potvrdu o primljene dve doze vakcine (od druge doze mora proći najmanje 15 dana) i negativan PCR test star između 48 i 72 sata u vreme dolaska.


Irska

Državljanima Republike Srbije koji putuju u Irsku potrebna je viza.

Režim ulaska u uslovim Pandemije COVID-19

Državljani Republike Srbije mogu da ući i tranzitirati kroz Irsku.
Putnici koji poseduju validan dokaz o vakcinaciji protiv Covid-19 ili preležanoj bolesti, kao i deca mlađa od 11 godina, nisu u obavezi da poseduju negativan RT-PCR test pri ulasku u Irsku. Za svrhu putovanja u Irsku, putnik će se smatrati vakcinisanim ukoliko je primio neku od vakcina koje su odobrene od strane Evropske medicinske agencije uz preporučeni broj dana nakon konačne doze.
Putnici koji nemaju dokaz o potpunoj vakcinaciji ili preležanoj bolesti u poslednjih 6 meseci, moraju pri ulasku u Irsku posedovati negativan RT-PCR test ne stariji od 72 sata.
Svi putnici su u obavezi da pre ulaska u Irsku popune Formular za lokaciju putnika – Passenger Locator Form (https://cvd19plf-prod1.powerappsportals.com/en-us/ ).
Detaljna informacija o uslovima ulaska u Irsku nalazi se na sledećem linku:  https://www.gov.ie/en/publication/77952-government-advice-on-internatio…


Indonezija

Državljanima Republike Srbije koji putuju u Indoneziju nije potrebna je viza.

Režim ulaska u uslovim Pandemije COVID-19

Državljani R. Srbije ne mogu da uđu u Indoneziju, niti da tranzitiraju, osim lica koji imaju stalnu (KITAP) ili privremenu boravišnu dozvolu (KITAS).


Kanada

Državljanima Republike Srbije potrebna je viza za ulazak u Kanadu.
Zahtev za vizu se podnosi u Centru za podnošenje zahteva za vizu u Beogradu,
ul. Skenderbegova 3, tel: +38117320035, imejl-adresa:
inf[email protected]. Zahtev je moguće podneti i on-line:
http://vfsglobal.ca/canada

Režim ulaska u uslovim Pandemije COVID-19

Državljani R. Srbije koji su potpuno vakcinisani mogu ući turistički u Kanadu i izuzeti su iz 14-dnevnog karantina i testiranja na aerodromu po dolasku, kao i testiranja nakon 8 dana po dolasku.


Kuba

Državljanima Republike Srbije koji putuju na Kubu nije potrebna je viza.

Režim ulaska u uslovim Pandemije COVID-19

Državljani Republike Srbije mogu ući na Kubu, radi turističkog boravka, uz potvrdu o vakcinaciji i PCR testa (ne stariji od 72h).


Malezija

Državljanima Republike Srbije koji putuju u Maleziju nije potrebna je viza.

Režim ulaska u uslovim Pandemije COVID-19

Državljani R. Srbije ne mogu da uđu u Maleziju osim ukoliko imaju boravak u ovoj zemlji. Obavezan je karantin od 14 dana. Pre puta, potrebno je kontaktirati najbližu Ambasadu Malezije.


Maroko

Državljanima Republike Srbije potrebna je viza.

Režim ulaska u uslovim Pandemije COVID-19

Za ulazak u Maroko potrebno je:
-potvrda o kompletnoj vakcinaciji (treća doza treba da se primi 4 meseca nakon druge doze. Za one kojima se vakcinalna šema sastoji od jedne doze, dodatna, druga doza je predviđena, takođe, nakon 4 meseca od prve. Za one koji nisu primili drugu/treću dozu, a u međuvremenu su oboleli od korona virusa, dodatna doza – buster se može primiti nakon 28 dana od dana obolevanja);
-PCR test ne stariji od 48 sati.
Prilikom ulaska u avion/na brod, putnici moraju da imaju popunjenu „zdravstvenu knjižicu“ (fiche sanitaire), koja se može preuzeti online (http://www.onda.ma/form.php), a koja se, takođe, distribuira u avionu ili na brodu (naročito se skreće pažnja da se napiše tačna adresa tokom boravka u Maroku, kao i 2 broja telefona na koja će putnik biti dostupan, ukoliko je potrebno kontaktirati ga tokom prvih 10 dana boravka u Maroku).
Po dolasku u Maroko, predviđeno je da se putnicima radi brzi antigenski test, ali se ne isključuje mogućnost i nasumičnog PCR testiranja. Isto tako, postoji mogućnost i sprovođenja dodatnog testa u hotelu ili smeštajnoj jedinici gde se nalaze turisti, 48 sati nakon ulaska na teritoriju.


Maldivi

Državljanima Republike Srbije koji putuju na Maldive nije potrebna je viza.

Režim ulaska u uslovim Pandemije COVID-19

Državljani Republike Srbije mogu da uđu na Maldive. Od 10. septembra je neophodno je da putnici poseduju negativan PCR test, ne stariji od 72 sata.


Meksiko

Za ulazak u Meksiko, državljanima Republike Srbije je potrebna viza. Viza je besplatna, a dobija se u Ambasadi Meksika u Beogradu.

Režim ulaska u uslovim Pandemije COVID-19

Državljani Republike Srbije mogu, uz posedovanje odgovarajuće vize, bez posebnih ograničenja da uđu u Meksiko. Meksiko nije usvojio ograničenja ulaska stranaca u zemlju, ali se preduzimaju odgovarajuće mere ukoliko osobe ispoljavaju simptome na korona virus. Po dolasku u Meksiko, putnici su dužni da popune upitnik za identifikaciju faktora rizika https://afac.hostingerapp.com/.


Mauricijus

Državljanima Republike Srbije nije potrebna viza za ulazak na Mauricijus.

Režim ulaska u uslovim Pandemije COVID-19

Državljani Republike Srbije mogu da uđu na Mauricijus pod sledećim uslovima:

UKOLIKO STE POTPUNO VAKCINISANI
– Potrebno je da je proteklo najmanje 14 dana od primanja obe doze vakcina od sledećih proizvođača: Astrazeneca, Covaxin, Moderna, Pfizer BioNTech, Sinopharm, Sinovac, Sputnik V, odnosno najmanje 28 dana od primanja vakcine Janssen;
– Ukoliko posedujete potvrdu o preležanom Covid 19, potrebno je da ste najmanje 14 dana pred put primili jednu dozu od navedenih vakcina.
Pre polaska potrebno je:
– uraditi PCR test 72 sata pre polaska (dobijeni rezultat mora biti negativan);
– imati zdravstveno osiguranje koje pokriva troškove lečenja od Covid 19;
– popuniti obrazac (ALL IN ONE TRAVEL FORM) koji se može pronaći na sajtu https://mauritiusnow.com/mauritius-travel-advice/.
Nakon dolaska na Mauricijus, ukoliko imate rezervisan hotelski smeštaj potrebno je da uradite antigenski test, jedan po dolasku u hotel i drugi petog dana boravka u hotelu. Ukoliko imate rezervisan drugi tip smeštaja, potrebno je da, po sletanju, uradite PCR test na aerodromu (besplatno) i antigenski test, samostalno, 5. dana boravka.
Slobodno kretanje po ostrvu je moguće nakon prvog negativnog rezultata testa urađenog u hotelu ili na aerodromu.
UKOLIKO NISTE POTPUNO VAKCINISANI potrebno je:
– uraditi PCR test 72 sata pre polaska (dobijeni rezultat mora biti negativan)
– imati zdravstveno osiguranje koje pokriva troškove lečenja od Covid 19
– rezervisati i platiti 14 dana smeštaja u naznačenom hotelu, što uključuje i transfer od aerodroma do hotela i PCR testove (prvi po dolasku, drugi 7 dana i treći 14 dana)
– popuniti obrazac (ALL IN ONE TRAVEL FORM) koji se može pronaći na sajtu https://mauritiusnow.com/mauritius-travel-advice/
Na putnike mlađe od 18 godine primenjuju se isti uslovi kao i na punoletne osobe u čijoj su pratnji.


SAD

Državljanima Republike Srbije je potrebna viza za ulazak u SAD. Informacije o postupku podnošenja zahteva za vizu i Ambasade SAD u Beogradu www.belgrade.usembassy.gov.

Režim ulaska u uslovim Pandemije COVID-19

Državljani Republike Srbije, mogu da putuju u SAD pod uslovom da su vakcinisani (sa izuzetkom američkih državljana, nosilaca Zelene karte i useljeničkih viza, kao i diplomatskih viza). Uz dokaz o punoj vakcinaciji neophodan je i negativan test.


Sejšeli

Državljanima Republike Srbije viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci

Režim ulaska u uslovim Pandemije COVID-19

Obavezan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Preko posebne platforme na stranici https://seychelles.govtas.com/ se pribavlja odobrenje za ulazak.


Šri Lanka

Državljanima Republike Srbije potrebna je viza , aplicira se on-line ( https://srilankaembassy.at/ ) ili se dobija po sletanju i iznosi oko 40USD

Režim ulaska u uslovim Pandemije COVID-19

Dozvoljen ulazak državljana Srbije uz potvrdu o vakcinaciji i PCR testa (ne stariji od 72h) ili antigen testa (ne stariji od 48h), kompletan protokol pročitajte na linku https://www.srilanka.travel/helloagain/


Turska

Državljanima Republike Srbije  v iza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od 6 meseci računajući od dana prvog ulaska

Režim ulaska u uslovim Pandemije COVID-19

Putnicima je za ulazak potreban negativan rezultat brzog antigenskog testa uređen 48 sati pre ulaska u zemlju. U roku od 72 sata pre dolaska u Tursku neophodno je elektronski se registrovati putem sledećeg linka: https://register.health.gov.tr/ . Tokom registracije se dodeljuje takozvani HES KOD koji predstavlja elektronski vid praćenja zdravstvenog stanja putnika.


Tajland

Državljanima Republike Srbije potrebna je viza za ulazak na Tajland.
Za vize i informacije potrebno je obratiti se Počasnom Konzulatu Kraljevine Tajlanda.
Zakazivanje termina i dobijanje informacija o potrebnoj dokumentaciji i procedurama obavlja se isključivo putem e-maila: [email protected]

Režim ulaska u uslovim Pandemije COVID-19

Državljani R. Srbije mogu da uđu u Kraljevinu Tajland sa turističkom vizom uz ispunjavanje odgovarajućih uslova od kojih je jedan 14-dnevni karantin. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Takođe, potreban je i Certificate of Entry i drugi dokumenti, tako da je pre putovanja neophodno kontaktirati konzulat Kraljevine Tajlanda u Beogradu.


Ujedinjeni Arapski Emirati

Državljanima Republike Srbije nije potrebna viza za ulazak u UAE.

Režim ulaska u uslovim Pandemije COVID-19

Za ulazak u Dubai, potreban je negativan PCR test ne stariji od 48h.
Za ulazak u Abu Dabi je takođe neophodan negativan PCR test i po sletanju na aerodrom radi se još jedan test (besplatno).  Karantin je obavezan samo za nevakcinisane putnike koji dolaze u Abu Dabi iz zemalja koje nisu na zelenoj listi.


UK

Državljanima Republike Srbije potrebna je viza i prilikom tranzita, čak i kada ne prolaze kroz pasošku kontrolu, već odmah nastavljaju putovanje (Direct Airside Transit Visa).
Dodatne informacije dostupne su na sajtu:  http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/
Zahtevi za UK vize podnose se u TLS Contact centru u Beogradu.

Režim ulaska u uslovim Pandemije COVID-19

Potpuno vakcinisani putnici (primili dve doze vakcine (ili jednu od zavisnosti od proizvođača) najmanje 14 dana pre dolaska u Englesku, priznate vakcine: Oxford/AstraZeneca, Pfizer BioNTech, Moderna, Janssen, Sinovac, Sinopharm Beijing i Covaxin) nisu u obavezi da pre putovanja rade kovid test, niti da borave u izolaciji po dolasku u Englesku.
Obavezno je testiranje putnika po dolasku u Englesku.


Zanzibar

Državljanima Republike Srbije potrebna je viza za ulazak na Zanzibar. Viza se dobija po sletanju na Zanzibar i iznosi 50$ po putiku.

Režim ulaska u uslovim Pandemije COVID-19

Državljani Srbije mogu da uđu u Tanzaniju. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Po dolasku, svi putnici se o svom trošku (25 dolara) podvrgavaju dodatnom testiranju (brzi test).

Sve navedene informacije odnose se isključivo na nosioce pasoša Republike Srbije.
Svi strani državljani moraju se sami informisati o tome da li im je potrebna viza i gde je mogu obezbediti, o čemu nas moraju blagovremeno obavestiti.
Informacije su podložne promen i molimo sve putnike da još jednom, pre putovanja, sami provere uslove ulaska u zemlju u koju putuju ili kroz koju tranzitiraju.