SKOPLJE-Glavni i najveći grad Republike Severne Makedonije, koji broji skoro trećinu stanovništva te države. Skoplje je politički, privredni, kulturni i administrativni centar Severne Makedonije.

Tokom davne istorije, grad je bio poznat kao naselje Skupi, čiji se značaj na raskrsnici važnih komunikacija između istoka i zapada danas može videti u arheološkom nalazištu Skupi koje se nalazi na obodu grada Skoplja.Skoplje je danas moderan grad, koji poslednjih godine privlači sve veći broj turista iz Evrope pa i šire. Osetite makedonski duh i uživajte u Soplju sa nama.

 

MESTO PUTOVANJA Skoplje, Severna Makedonija
VREME POLASKA Polazak iz Novog Pazara u ranim jutarnjim satima oko 05:00h
VREME POVRATKA Dolazak u mesto polaska u kasnim večernjim satima.
PUTNO-ZDRAVSTVENO OSIGURANJE Preporuka agencije je da putnik poseduje zdravstveno osiguranje.
UKLJUČENO U CENU
Kompletna organizacija izleta uz pratioca putovanja
Prevoz modernim turističkim autobusima na navedenim relacijama
Obilazak Prizrena u pratnji vodiča-pešačka tura
NIJE UKLJUČENO U CENU
Individualni troškovi putnika
Fakultativne izlete i programe

POLASCI IZ DRUGIH MESTA:

-Postoji mogućnost polaska iz drugih mesta za ovaj program putovanja. Za više detalja kontaktirati agenciju.

 

NAČINI PLAĆANJA:

-Plaćanje izleta se vrši u celosti prilikom rezervacije.

 

OSTALE NAPOMENE:

-Svaki putnik je u obavezi da se informiše o Opštim uslovima putovanja TA New Dream Travel doo.

-Svaki putnik je u obavezi da se informiše o režimu ulaska u zemlju u koji putuje prema ličnim dokumentima koje poseduje (odnosi se na državljane drugih zemalja).

-Za putovanje je obavezna važeća lićna karta za odrasle, a za decu izvod iz MKR i važeći pasoš.

 

PASOŠI I LIČNA DOKUMENTA PUTNIKA ZA PUTOVANJE TREBAJU IMATI ROK VAŽENJA NAJMANJE 90 DANA (3 MESECA) OD DANA POVRATKA SA PUTOVANJA!!!

 

Ovaj program je rađen na bazi minimum 50 plativih putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika, agencija ima pravo otkaza aranžmana u zakonskom roku, najkasnije 5 dana pre polaska na ugovoreno putovanje. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja TA New Dream Travel DOO, Licenca kategorije A broj 28/2022 izdata od strane nadležnog Ministarstva 16.03.2022. godine.

 

Preuzmite program putovanja u PDF formatu klikom na ikonicu ispod

Preuzmi program putovanja u PDF formatu

1

1.dan NOVI PAZAR-SKOPLJE-NOVI PAZAR 15.10.2022. godine

Polazak iz Novog Pazara u ranim jutarnjim časovima (oko 05:00h) sa dogovorenog mesta. Tačno mesto i vreme polaska putnici dobijaju putem SMS poruke dva dana pre polaska. Vožnja prema Skoplju sa usputnim pauzama po potrebi grupe i radi graničnih formalnosti. Nakon dolaska u Skoplje, obilazak grada u pratnji lokalnih vodiča-pešačka tura: Kale, crkva Sv.Spasa, Mustafa-pašina džamija, stari hanovi, trg Makedonija, Bezistan, Ćifte hamam, Daut-pašin hamam, fontana sa spomenikom, spomen dom Majke Tereze. Nakon pešačke ture, slobodno vreme u Skoplju do 18:00h. U 18:00h sledi polazak prema Novom Pazaru. Dolazak u Novi Pazar u večernjim satima, oko 22:30h.